Inzicht in het belang van AVG en AVG-compliance

Introductie:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van essentieel belang in het digitale tijdperk. Deze blogpost verkent de voordelen van de AVG, de basisverplichtingen, het belang van privacybescherming en naleving, en concrete stappen die genomen kunnen worden om aan de AVG te voldoen. We benadrukken het belang van de AVG voor organisaties en het belang van een data inventarisatie hierbij.

Meer weten over de AVG en de gevolgen voor informatiebeveiliging? Neem contact met ons op via info@tt3p.nl of 088 – 38 38 38 3.

Lees meer

De voordelen van de AVG:

 • Vertrouwen opbouwen en relaties versterken: Relaties waarderen organisaties die hun privacy respecteren.
 • Bescherming tegen juridische stappen en boetes: De AVG kent hoge boetes voor niet-naleving.
 • Verhoogde efficiëntie en productiviteit: Goede data governance leidt tot betere processen.
 • Innovatie bevorderen: De AVG stimuleert verantwoorde data-innovatie.
 • Een competitief voordeel behalen: Laat zien dat u een betrouwbare partner bent.

De basisprincipes en vereisten van de AVG:

 • Wettigheid, eerlijkheid en transparantie: Verwerk persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier.
 • Doelbinding en minimalisatie: Verzamel alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor specifieke doeleinden.
 • Dataminimalisatie: Beperk de hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens tot het minimum.
 • Juistheid: Zorg ervoor dat de persoonsgegevens accuraat en up-to-date zijn.
 • Bewaartermijn: Bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid: Bescherm persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of verwerking.
 • Rechten van betrokkenen: Bied individuen de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken.

Concrete stappen voor een eenvoudige implementatie van de AVG:

 • Data inventarisatie: Bepaal welke persoonsgegevens uw organisatie verwerkt.
 • Beoordeling: Bepaal of u de juiste wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
 • Gap-analyse: Identificeer de gebieden waar uw organisatie niet voldoet aan de AVG.
 • Actieplan: Ontwikkel een plan om de gaps te dichten.
 • Implementatie: Voer het actieplan uit.
 • Monitoring: Controleer periodiek of uw organisatie aan de AVG voldoet.

Het belang van een data inventarisatie en het starten met privacybescherming:

Data inventarisatie is de eerste stap om te voldoen aan de AVG: maak inzichtelijk welke data (persoonsgegevens) u als organisatie verzamelt, bewerkt/aanpast en bewaart. 

Waarom is de AVG zo belangrijk?

De AVG verbiedt organisaties niet om persoonsgegevens te verwerken, maar vereist dat ze dit eerlijk en transparant doen. Organisaties hebben een aantal basisverplichtingen, waaronder:

 • Alleen persoonsgegevens verwerken als dat nodig is.
 • Toestemming verkrijgen van individuen.
 • Toegang verlenen tot persoonsgegevens.
 • Zorgen voor gegevensbeveiliging.
 • Individuen op de hoogte stellen van datalekken.

Waarom is privacybescherming belangrijk?

In het digitale tijdperk is privacybescherming cruciaal. organisaties zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens en naleving van de AVG. Dit beschermt de reputatie van de organisatie en voorkomt aanzienlijke financiële schade.

De rol van de Autoriteit Persoonsgegevens:

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG. Organisaties die niet voldoen, kunnen boetes krijgen.

Implementatie en omgaan met weerstand:

Oplossingsgericht denken biedt duidelijkheid binnen een organisatie en zorgt ervoor dat er met vertrouwen verantwoording afgelegd kan worden over gegevensverwerking. De angst voor boetes – met alle hier bijbehorende negatieve denkpatronen – verdwijnen, wanneer je openstaat en gaat werken met in plaats van tegen de AVG. Dan gaat de AVG juist meer zekerheid bieden. En bij zekerheid verdwijnt angst en weerstand.

Tips voor het omgaan met weerstand tegen de AVG:

 • Wees proactief: Informeer uw medewerkers en relaties over de AVG.
 • Maak het duidelijk: Leg uit waarom de AVG belangrijk is en wat de voordelen zijn.
 • Bied ondersteuning: Beantwoord vragen en help medewerkers met de implementatie.

Meer weten over de AVG en de gevolgen voor informatiebeveiliging? Neem contact met ons op via info@tt3p.nl of 088 – 38 38 38 3.