Privacy voorwaarden

The Trusted Third Party (TT3P) B.V.

Inleiding

The Trusted Third Party B.V. ('TT3P') biedt analyses en consultancy op het gebied van cybersecurity, waarmee het risico op gijzeling van bedrijfsgegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data door onbevoegde derden aanmerkelijk kan worden verkleind.

Dit Privacy Statement is in beginsel van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door TT3P als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze situaties beheert TT3P een eigen database met Persoonsgegevens voor eigen doelen. Dit is het geval bij het verwerken van gegevens voor geaggregeerde analyses en de verzameling van Persoonsgegevens voor eigen CRM/marketing doelen. TT3P verwerkt tevens gegevens als verwerker voor haar opdrachtgevers.

 

Lees meer

Wat doet TT3P?

TT3P biedt diverse betaalbare en toegankelijke analyses op het gebied van ICT security, waarmee de opdrachtgever snel inzichtelijk heeft waar zijn kwetsbaarheden zich bevinden en hij ze direct gericht kan oplossen.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is in beginsel van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door TT3P als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze situaties beheert TT3P een eigen database met Persoonsgegevens voor eigen doelen. Dit is het geval bij het verwerken van gegevens voor geaggregeerde analyses en de verzameling van Persoonsgegevens voor eigen CRM/marketing doelen. TT3P verwerkt tevens gegevens als verwerker voor haar opdrachtgevers.

TT3P als verwerkingsverantwoordelijke

Hieronder leest u in welke situaties TT3P voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerkt.

TT3P CRM

TT3P verzamelt contactgegevens van (potentiële) Opdrachtgevers en belangstellenden om uitvoering te geven aan een overeenkomst en om hen via verschillende kanalen op de hoogte te houden van actualiteiten, activiteiten, producten en diensten van The Trusted Third Party (TT3P) B.V.. Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een overeenkomst, het abonneren op de e-mailnieuwsbrief, het stellen van een vraag aan één van onze medewerkers, het downloaden van de whitepapers en andere content, het informeren naar activiteiten, reageren op de website of wanneer u op een andere manier met TT3P in contact treedt.

TT3P verzamelt bedrijfs- en contactgegevens, bankgegevens, contact- en aankoophistorie. TT3P legt eveneens  afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s) en Apps, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website en andere online omgevingen te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

TT3P Certificering

TT3P is eigenaar van een online toetsingsmodule (TT3P Learning Management System). Voor het afnemen van security toetsen en het administreren van resultaten daarvan is TT3P een verwerkingsverantwoordelijke. Bij het afnemen van de security toets en het administreren van de resultaten daarvan worden Persoonsgegevens van deelnemers verwerkt. Dit zijn: naam, contactgegevens, resultaten en datum van deelname aan de toets. De testresultaten zijn in rapportages zichtbaar voor de deelnemer en de Opdrachtgever.

TT3P security analyse rapportages 

De TT3P rapportages zijn (online) documenten, waarin de uitkomsten van de TT3P security analyses worden ontsloten aan opdrachtgevers. TT3P gebruikt de analysedata voor het maken van geaggregeerde en geanonimiseerde benchmarks. Deze zijn eigendom van TT3P.

TT3P als verwerker

TT3P levert diensten voor cybersecurity aan (hoofzakelijk) organisaties. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij (persoons)gegevens in de rol van (sub)verwerker. De analyses die TT3P uitvoert, vinden plaats in opdracht van TT3P klanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scans en audits bij organisaties en leveranciers op locatie. Daarnaast verwerkt TT3P de aanvragen van certificeringen van medewerkers. Al deze verwerkingen worden in opdracht van haar klanten verricht.

Cookies

Om u beter en persoonlijker te kunnen helpen maakt TT3P gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op haar websites; hierna ‘cookies’. Hiermee volgt TT3P uw gedrag op onze site(s). Op basis hiervan kunnen wij  diensten aanbieden die aansluiten bij uw behoeften of interesses en onze websites optimaliseren. We vertellen in deze verklaring welke cookies wij kunnen plaatsen en welke functie ze hebben.

Functionele cookies

Onze functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze websites. U kunt deze dan ook niet weigeren. Deze cookies helpen ons uw taal of land herkennen, zien of u onze website bezoekt vanaf een pc, tablet of telefoon en helpen uw gebruikservaring hierop af te stemmen. Door middel van een cookie onthouden wij ook of u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van andere niet noodzakelijke cookies.

Analytische cookies

Uw gebruik van onze site wordt geanalyseerd met behulp van analytische cookies, zoals Google analytics. Webbezoek wordt geregistreerd onder een unieke (maar anonieme) ID, waardoor we u herkennen als nieuwe of terugkerende bezoeker. Met deze cookies meten wij de effectiviteit van de website en de getoonde informatie; we kijken niet naar individueel surfgedrag. Aan de hand van deze  informatie proberen we de website steeds weer een beetje beter te maken. Deze cookies zijn door ons zo ingesteld dat ze geringe gevolgen hebben voor privacy. We hoeven er daarom geen toestemming voor te vragen. Ze worden bij ieder bezoek geplaatst.

Google analytics

Met deze cookie meten we het gebruik van onze websites. Google analytics geeft onder andere inzicht in hoe bezoekers op de website zijn gekomen, welke webpagina’s de bezoekers bezocht hebben en hoeveel tijd bezoekers gemiddeld op de website doorbrengen.

Marketing en personalisatie cookies

TT3P gebruikt cookies om de websites relevanter te maken door de inhoud af te stemmen op de interesses van onze bezoekers. Dit soort cookies wordt ook wel tracking cookies genoemd. We plaatsen advertenties via de platforms van Google, LinkedIn en Facebook. Hieronder vallen ook kanalen als YouTube en Instagram. Dankzij cookies kunnen we mensen die al eerder interesse hebben getoond in onze diensten of vacatures op andere websites of apps relevante informatie aanbieden. Ook kunnen we met behulp van marketing cookies eerder gebruiksgedrag meten en analyseren.

Double Click

Double Click is de advertentietechnologie van Google die helpt bij het maken, uitvoeren en beheren van digitale advertenties voor kopers, videomakers en verkopers. Met deze cookie verbeteren wij de content van onze reclameuitingen online om ze bijvoorbeeld relevanter te maken of te voorkomen dat advertenties te vaak terugkomen.

Google Adwords Conversion

Met behulp van deze cookie meten wij de resultaten van  onze tekstadvertenties die getoond worden in de Google zoekmachine.

Google Tag Manager

Deze cookie stelt ons in staat alle andere Google diensten op de site te managen.  Zo kan nieuwe inhoud worden geplaatst op de website, zonder dat er een nieuwe versie van de website hoeft te worden uitgerold.

Pardot

Deze cookie wordt gebruikt om informatie op de websites en onze nieuwsbrieven af te stemmen op interesses, bekeken pagina’s of voorzien worden van interessante aanbiedingen. De Pardot cookie kan gebruikt worden om pagina’s te personaliseren en informatie te onthouden om het u gemakkelijker te maken. Reeds ingevulde persoonsgegevens of voorkeuren worden voor u onthouden, zo hoeft u bij een vervolgbezoek dit niet opnieuw in te vullen.

Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

LinkedIn Ads

TT3P werkt met het advertentieplatform van LinkedIn. Met behulp van deze cookie meten wij de resultaten van de verschillende campagnes die we daar inzetten.

U kunt de cookies van Google binnen het Google platform uitschakelen op de volgende site: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt de cookies binnen het LinkedIn platform hier uitschakelen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en TT3P te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen (recht op vergetelheid) of over te dragen (recht op dataportabiliteit). Wilt u van deze rechten gebruik maken, stuur dan een e-mail naar info@TT3P.nl. Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor ook eenvoudig afmelden via de laatst ontvangen e-mail. Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken. Heeft u het idee dat TT3P niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging

TT3P heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. TT3P schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.

Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt u deze richten aan TT3P, via 088 – 383 83 83 of per e-mail op info@tt3p.nl.

Wijziging van Privacy Statement

TT3P behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Rotterdam, januari 2022

Dit is het Privacy Statement van The Trusted Third Party (TT3P) B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3032 AC) Rotterdam aan het Hofplein 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 71877339.

Meer weten?