Cyberaanval bij 'Big Four-accountantskantoor': Impact op reputatie

1 maart 2024

Cyber Criminaliteit

In 2017 werd Deloitte, een van de 'Big Four' accountantskantoren, getroffen door een grote cyberaanval. Dit incident is een cruciale case study voor het belang van regelmatige technische security audits voor elke organisatie. Laten we dieper ingaan op de gebeurtenissen, de gevolgen en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden.

Een inkijk in de cyber aanval

De cybersecuritybreuk bij Deloitte omvatte ongeautoriseerde toegang tot vertrouwelijke e-mails en plannen van enkele van hun grootste klanten. Hackers wisten toegang te krijgen via een beheerdersaccount dat niet beschermd was door tweefactorauthenticatie. Deze nalatigheid in cybersecurity maatregelen leidde tot een aanzienlijke blootstelling van gevoelige gegevens.

Na het incident ondervond Deloitte aanzienlijke reputatieschade. De bevindingen uit onderzoek naar de gebeurtenissen tonen aan dat zowel auditcliënten als aandeelhouders minder vertrouwen hadden in de bekwaamheid van Deloitte als auditor. Dit resulteerde in een vermindering van de auditkosten die het organisatie kon vragen aan haar klanten, wat wijst op de directe financiële impact van de inbreuk.

Het verlies van vertrouwen was niet beperkt tot Deloitte zelf; de auditcliënten van Deloitte ondervonden ook significante negatieve marktreacties na de inbreuk. Dit benadrukt hoe de reputatie en financiële gezondheid van een auditor direct invloed kan hebben op zijn cliënten.

Belang van regelmatige Technische Security Audits

Deze case onderstreept het belang van regelmatige en grondige technische security audits in de accountancysector. Het is duidelijk dat zelfs de grootste en meest gerespecteerde organisaties kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Regelmatige audits helpen bij het identificeren van kwetsbaarheden, het voorkomen van inbreuken en het beschermen van zowel de gegevens van het organisatie als die van zijn klanten.

Lessen en toekomstige richtingen

Naar aanleiding van de inbreuk bij Deloitte, is er binnen de accountancysector meer nadruk gelegd op het belang van cybersecurity. Het is essentieel dat accountantskantoren investeren in effectieve beveiligingssystemen, continue monitoring en regelmatige externe audits om de veiligheid van hun systemen en die van hun klanten te waarborgen.

Het Deloitte-incident dient als een herinnering dat cybersecurity een essentieel onderdeel is van de moderne organisatiesvoering. Het toont aan dat het regelmatig uitvoeren van technische security audits niet alleen een best practice is, maar een cruciale stap in het behouden van vertrouwen en het waarborgen van de organisatiescontinuïteit.

Wil je zeker weten dat je organisatie beschermd is tegen cyberdreigingen?

Laat onze ethische hackers van TT3P jouw ICT-omgeving grondig onderzoeken. Klik hier voor meer informatie en neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zorg ervoor dat je altijd een stap voor bent op cyberdreigingen met TT3P.