De psychologische impact van cybercriminaliteit

11 maart 2022

Cyber Criminaliteit

Uit de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat bijna 2,5 miljoen Nederlanders in het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden van online criminaliteit. Voorbeelden van deze online criminaliteit zijn aankoopfraude, hacking, phishing en cyberpesten. We weten allemaal dat een cyberaanval als vervelend wordt ervaren, maar wat is nu precies de psychologische impact van voor de slachtoffers?

Het CBS meldt ook dat steeds minder Nederlanders slachtoffer zijn van traditionele vormen van criminaliteit, zoals diefstal of geweld, maar steeds meer van online criminaliteit, zoals hacking en phishing. Criminelen gaan steeds secuurder te werk en verleggen hun werkterrein van de fysieke naar de online wereld.

Slachtoffers
Cybercrime-analist Jildau Borwell vraagt zich voor een promotieonderzoek voor de politie af wat nou eigenlijk de psychologische gevolgen zijn van cybercriminaliteit. Ze legt uit dat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de slachtoffers van online criminaliteit. "In tegenstelling tot traditionele criminaliteit is bijvoorbeeld nog niet veel bekend over hoe slachtoffers van online criminaliteit zich daaronder voelen" vertelt Jildau. En dat terwijl online criminaliteit juist meer toeneemt en sommige gevallen van online criminaliteit zelfs geschaard kunnen worden onder 'high impact crimes'.

Psychologische gevolgen
Uit de eerste resultaten van het onderzoek van Jildau blijkt dat het belangrijk is om in de prioritering van online criminaliteit rekening te houden met delicten die de meeste psychologische impact veroorzaken. Zo is het bij slachtoffers van bedreiging of stalking beter om te focussen op emotionele steun, maar bij slachtoffers van financiële online criminaliteit is het beter om te focussen op vergroten van kennis over online veiligheid.

Schaamte onder slachtoffers
Wat opvalt is dat minder dan de helft van de slachtoffers een melding maakt van online criminaliteit bij de politie, en slechts 20 procent doet echt aangifte. Uit het onderzoek blijkt dat de gevoelens van verslagenheid, verdriet en schaamte de overhand nemen bij slachtoffers. Van alle slachtoffers heeft 47 procent van alle slachtoffers een melding gedaan aan een instantie of nabije kring en 19 procent heeft daadwerkelijk aangifte gedaan.

Meer lezen? Klik hier