Toenemende cybercriminaliteit in 2024: de impact op non-profitorganisaties en NGO's

27 januari 2024

Cyber Criminaliteit

In 2024 worden non-profitorganisaties en NGO's geconfronteerd met een unieke set uitdagingen als het gaat om cybercriminaliteit. De groeiende invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op veiligheid en bescherming zorgt voor nieuwe en complexe risico's, met name voor organisaties die mogelijk niet over middelen of expertise beschikken die commerciële bedrijven hebben.

AI-gedreven cyberaanvallen: een nieuwe bedreiging voor de non-profitsector

Non-profitorganisaties en NGO's staan vaak in de frontlinie bij het ondersteunen van kwetsbare gemeenschappen en het verdedigen van belangrijke sociale kwesties, wat hen aantrekkelijke doelwitten maakt voor cybercriminelen. AI-technologieën verhogen de capaciteit van deze criminelen om complexe aanvallen uit te voeren, variërend van geavanceerde phishing-campagnes tot slimme ransomware-aanvallen.

Geavanceerde phishing-aanvallen gericht op non-profitorganisaties

Deze organisaties moeten zich bewust zijn van AI-gestuurde phishing-campagnes die gericht zijn op het verzamelen van gevoelige informatie. De vaak open en communicatieve aard van non-profitorganisaties kan hen kwetsbaarder maken voor dergelijke aanvallen, wat benadrukt hoe belangrijk het is om medewerkers te trainen in het herkennen van dergelijke dreigingen.

Ransomware: een bijzonder risico voor datagevoelige NGO's

Voor organisaties die werken met gevoelige gegevens, zoals persoonlijke informatie over degenen die ze helpen, vormen AI-gestuurde ransomware-aanvallen een ernstig risico. Het verlies van toegang tot kritieke data kan niet alleen de operaties verstoren, maar ook de mensen die ze dienen in gevaar te brengen.

De cruciale rol van leiderschap in cybersecurity voor non-profitorganisaties

Het is van cruciaal belang dat leiders van non-profitorganisaties en NGO's actief betrokken zijn bij het opstellen en handhaven van effectieve cybersecuritystrategieën. Dit houdt in dat ze zich bewust moeten zijn van de risico's en betrokken moeten zijn bij het creëren van een cultuur van veiligheid binnen de organisatie.

Noodzaak van een organisatie brede cybersecurity-aanpak in de non-profitsector

Non-profitorganisaties en NGO's moeten een geïntegreerde aanpak van cybersecurity hanteren die alle lagen van de organisatie omvat. Dit betekent dat cybersecurity niet alleen een IT-kwestie is, maar een organisatie brede prioriteit waarbij iedereen van de werkvloer tot de directiekamer betrokken moet zijn.

Over TT3P

The Trusted Third Party biedt praktisch advies voor cybersecurity en biedt hulp door middel van de flexibele inzet van cybersecurityspecialisten. Hiermee kan voor elk type organisatie het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data door onbevoegde derden aanmerkelijk worden verkleind en daarmee de digitale weerbaarheid worden vergroot. Vergroot uw cyberweerbaarheid, download onze brochures of neem contact met ons op voor vragen.