Cybersecurity in Nederland 2023: Inzichten en Trends

23 oktober 2023

Cyber Security

In een digitaal verbonden wereld is cybersecurity van cruciaal belang. Het recente rapport "Cybersecurity Onderzoek Alert Online 2023" van I&O Research werpt een verhelderend licht op de huidige stand van zaken in Nederland. In deze blog bespreken we de belangrijkste resultaten van het onderzoek en wat dit voor Nederlanders betekent.

Kennis en ervaring met online risico's

Een van de meest opvallende bevindingen is dat maar liefst 75% van de Nederlanders tevreden is over hun kennis van digitale risico's. Dit is een bemoedigend cijfer, gezien het belang van bewustzijn en kennis in de strijd tegen cyberdreigingen. Phishing blijft echter een zorgwekkend probleem, met twee op de vijf Nederlanders die aangeven hiermee te maken hebben gehad.

Zorgen om digitale veiligheid

Ondanks de relatief hoge tevredenheid over hun kennis, maakt 53% van de Nederlanders zich weinig tot geen zorgen over hun digitale veiligheid in privésituaties. Dit kan wijzen op een vals gevoel van veiligheid of een algemene onderschatting van de risico's. Het is essentieel dat we ons bewust blijven van de constant veranderende aard van cyberdreigingen en dat we ons gedrag daar dienovereenkomstig op aanpassen.

Online gedrag en beveiligingsmaatregelen

Positief is dat Nederlanders actieve stappen ondernemen om hun online veiligheid te waarborgen. Tweestapsverificatie met inloggen is de meest populaire beveiligingsmaatregel. Maar liefst 85% van de respondenten heeft dit geïmplementeerd. Dit toont aan dat Nederlanders de waarde inzien van extra beveiligingslagen om hun gegevens te beschermen.

Slachtofferschap en aangiftebereidheid

Hoewel driekwart van de Nederlanders in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een vorm van cybercrime, doet slechts een derde hiervan melding of aangifte. Dit onderstreept het belang van het aanmoedigen van meldingen en het vergroten van het vertrouwen in de autoriteiten om deze problemen aan te pakken.

Conclusie

Het "Cybersecurity Onderzoek Alert Online 2023" biedt waardevolle inzichten in de huidige staat van cybersecurity in Nederland. Terwijl Nederlanders over het algemeen tevreden zijn over hun kennis van online risico's, is er nog steeds ruimte voor verbetering, vooral als het gaat om het melden van incidenten en het nemen van proactieve beveiligingsmaatregelen op het gebied van digitale weerbaarheid.

Voor bedrijven en individuen is het essentieel om op de hoogte te blijven van de nieuwste cyberdreigingen en beste praktijken op het gebied van beveiliging. Alleen door voortdurende waakzaamheid en aanpassing kunnen we hopen de steeds evoluerende wereld van cyberdreigingen een stap voor te blijven.

Benieuwd naar hoe uw organisatie ervoor staat? Download hier onze brochure.

Over TT3P

The Trusted Third Party biedt praktisch advies voor cybersecurity en biedt hulp door middel van de flexibele inzet van cybersecurity specialisten. Hiermee kan voor elk type organisatie het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data door onbevoegde derden aanmerkelijk worden verkleind. Toets uw cyberweerbaarheid, download onze brochures of neem contact op met ons voor vragen.