Evolutie van cyberdreigingen: Hiscox Cyber Readiness Report

27 oktober 2023

Cyber Security

In een wereld waar technologie en digitalisering centraal staan, is cybersecurity een essentieel onderwerp geworden voor bedrijven en individuen. Het recent gepubliceerde "Hiscox Cyber Readiness Report 2021" werpt een verhelderend licht op de huidige stand van zaken op het gebied van cyberdreigingen en de paraatheid van organisaties om deze uitdagingen aan te gaan.

De impact van de pandemie

De COVID-19 pandemie heeft de manier waarop we werken en leven drastisch veranderd. Met een plotselinge verschuiving naar thuiswerken en een grotere afhankelijkheid van digitale tools, is het cyberdreigingslandschap geïntensiveerd. Volgens het rapport heeft een groter aantal bedrijven cyberincidenten gemeld, wat de noodzaak onderstreept voor verbeterde beveiligingsmaatregelen.

Het cyberbereidheidsmodel

Een van de meest intrigerende aspecten van het rapport is de introductie van het cyberbereidheidsmodel. Dit model classificeert bedrijven in vier categorieën: beginneling, gemiddeld, expert en kampioen. Het is zorgwekkend, maar niet verrassend, dat slechts 20% van de ondervraagde bedrijven zich kwalificeert als "Cyberkampioenen". Dit benadrukt het feit dat veel organisaties nog steeds worstelen met de basisprincipes van cybersecurity.

Ransomware: een blijvende bedreiging

Ransomware-aanvallen zijn niet nieuw, maar hun frequentie en intensiteit zijn in de loop van de tijd toegenomen. Het rapport onthult dat één op de zes bedrijven losgeld heeft betaald na een ransomware-aanval. Deze statistiek is een duidelijke indicatie van de ernst van deze bedreiging en de noodzaak voor organisaties om preventieve maatregelen te nemen. 

De financiële impact

Cyberaanvallen hebben niet alleen operationele gevolgen, maar ook financiële. Het rapport toont aan dat de gemiddelde kosten van een cybergebeurtenis zijn gestegen naar $ 57.000 voor kleinere bedrijven en maar liefst $ 700.000 voor grotere ondernemingen. Deze cijfers benadrukken de hoge prijs van onvoldoende cybersecurity.

Aanbevelingen voor de toekomst

Het rapport biedt enkele cruciale aanbevelingen voor organisaties die hun cyberbeveiligingsstrategie willen verbeteren:

 • Investeer in training: Medewerkers zijn vaak de zwakste schakel in de beveiligingsketen. Regelmatige training en bewustwording kunnen helpen om veelvoorkomende fouten te voorkomen.
 • Update en patch systemen: Verouderde software kan kwetsbaarheden bevatten die door cybercriminelen kunnen worden uitgebuit. Het is essentieel om systemen up-to-date te houden.
 • Incidentresponsplan: In het geval van een cyberincident is een duidelijk en efficiënt responsplan van cruciaal belang om de schade te beperken.

Conclusie

Het "Hiscox Cyber Readiness Report 2021" is een waardevolle bron van informatie voor alle organisaties, ongeacht hun grootte of sector. In een tijdperk waarin cyberdreigingen blijven evolueren, is het van essentieel belang dat bedrijven proactief zijn in hun benadering van cybersecurity. Door te leren van de inzichten in dit rapport, kunnen organisaties beter voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen en een veiligere digitale toekomst opbouwen.

Over TT3P

The Trusted Third Party biedt praktisch advies voor cybersecurity en biedt hulp door middel van de flexibele inzet van cybersecurity specialisten. Hiermee kan voor elk type organisatie het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data door onbevoegde derden aanmerkelijk worden verkleind. Toets uw cyberweerbaarheid, download onze brochures of neem contact met ons op voor vragen.


Management samenvatting van het rapport

Inleiding

 • Het rapport biedt inzicht in de cyberbereidheid van organisaties.
 • Het is gebaseerd op een enquête onder professionals die verantwoordelijk zijn voor de cybersecurity van hun organisatie.
 • De enquête omvatte 6.042 organisaties in acht landen.

Belangrijkste bevindingen

 • Cyberdreigingen zijn geïntensiveerd tijdens de COVID-19 pandemie.
 • Het aantal bedrijven dat cyberincidenten meldt is toegenomen.
 • De financiële impact van cyberinbreuken is ook gestegen.

Cyberdreigingslandschap

 • Het rapport introduceert een cyberbereidheidsmodel dat bedrijven indeelt in vier categorieën: beginneling, gemiddeld, expert en kampioen.
 • Slechts 20% van de ondervraagde bedrijven kwalificeert zich als "cyberkampioen".
 • De gemiddelde kosten van een cybergebeurtenis zijn gestegen naar $ 57.000 voor kleinere bedrijven en $ 700.000 voor grotere.

Aanbevelingen

 • Organisaties moeten investeren in training en bewustwording van medewerkers.
 • Systemen moeten regelmatig worden bijgewerkt en gepatcht.
 • Organisaties moeten beschikken over een duidelijk incidentresponsplan.

Conclusie

 • Cyberdreigingen evolueren en organisaties moeten voorbereid zijn.
 • Samenwerking en het delen van dreigingsinformatie kunnen helpen bij het beperken van risico's.