Persbericht: Belangrijke Stap Voorwaarts in Cybersecurity voor MKB

11 april 2024

Cyber Security

MKB-CyberControl Brengt Educatie, Empowerment en Bescherming in gecombineerd aanbod naar het midden- en kleinbedrijf

Introductie MKB-CyberControl: Mensgerichte Cyberveiligheid voor het MKB

De meerderheid van de cyberincidenten wortelen in menselijke fouten en menselijk handelen. Daarom kondigen Mangotree Verzekeringen, Insiber.com en TT3P met trots het MKB-CyberControl platform aan. Dit platform is opgezet om MKB-ondernemingen te voorzien van een op mensen gerichte oplossing voor cyberbeveiliging, die educatie, empowerment en de betrokkenheid van medewerkers bij cybersecurity initiatieven stimuleert.

Belangrijkste Eigenschappen van MKB-CyberControl:

  1. Risicoanalyse: Stelt MKB ondernemingen in staat hun specifieke kwetsbaarheden te identificeren met een op maat gemaakt risico beoordelingsproces, dat de meest urgente bedreigingen prioriteert.
  2. Taaktoewijzing: Verhoogt de organisatie en efficiëntie van risicobeheer activiteiten door duidelijke toewijzing van cybersecurity taken.
  3. Kenniscentrum en Expert Toegang: Biedt MKB ondernemingen essentiële cybersecurity informatie en directe toegang tot experts, cruciaal voor het navigeren door complexe cyberdreigingen.
  4. Cyber verzekering Monitoring: Assisteert ondernemingen in het proactief aanpassen van hun digitale defensie strategieën aan hun cyber verzekeringspolissen, om te garanderen dat ze voldoen aan de eisen van de verzekering en beschermd zijn tegen cyberdreigingen.

"In de snel evoluerende digitale arena is het cruciaal voor ondernemingen om zich niet alleen te wapenen met geavanceerde technologieën maar ook een robuuste cultuur van cyber bewustzijn te kweken. Bij TT3P zijn we ervan overtuigd dat doeltreffende cybersecurity een synergie vereist tussen mens en techniek. Het MKB-CyberControl platform, tot stand gekomen door een samenwerking met Mangotree Verzekeringen en Insiber.com, markeert een innovatieve benadering in het beveiligen van bedrijven tegen cybergevaren. Dit platform stelt ons in staat om een benadering te implementeren die zowel preventieve als reactieve strategieën omvat, specifiek ontworpen voor de unieke behoeften en dreigingen waarmee het MKB geconfronteerd wordt. Het vormt een keerpunt in de manier waarop wij cybersecurity adviseren en ondersteunen, door niet alleen strategisch advies te bieden maar ook concrete gereedschappen voor het navigeren van dagelijkse beveiligingsrisico's." - Patrick Jordens, CCO van TT3P

Door deze benadering, die in lijn is met de ISO 27001 normen, zorgt het MKB-CyberControl platform ervoor dat de cybersecurity praktijken van MKB ondernemingen voldoen aan de internationaal erkende beste praktijken voor informatiebeveiligingsbeheer. Het platform is niet alleen gericht op het verbeteren van de digitale veerkracht van MKB ondernemingen, maar ook op het waarborgen van adequate verzekeringsdekking tegen cyberrisico’s, waarmee het bijdraagt aan het verkleinen van de huidige aanzienlijke cyber bescherming kloof.

Meer informatie over MKB-CyberControl: https://cybercontrol.expert

Over TT3P

Onze organisatie biedt risico-inventarisatie & evaluatie diensten, technische scans en praktische ondersteuning op het gebied van (digitale) informatieveiligheid, waarmee voor elk type organisatie het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data door onbevoegde derden (het lekken van data) aanmerkelijk kan worden verkleind.

https://www.thetrustedthirdparty.nl

Contactpersoon: Patrick Jordens - CCO en medeoprichter
Email: patrick.jordens@tt3p.nl

Over Mangotree verzekeringen

Mangotree Verzekeringen is een jong bedrijf dat zich ten doel stelt om met gespecialiseerde kennis en digitale middelen de verzekeringsmarkt te bewerken.

Vanaf onze oprichting in 2019 hebben we verzekeringskantoren opgericht en gekocht, vooral in het westen van ons land. We hebben er nu 11, bemand door partners en medewerkers die zich elk richten op specifieke segmenten van kleinzakelijke verzekeringsklanten. Onze kantoren worden ondersteund door marketing en ICT experts van ons hoofdkantoor in Den Haag.

https://mangotree-verzekeringen.nl/

Contactpersoon: Jetse F. de Vries - Partner en CEO
Email: jetse@mangotree-verzekeringen.nl

Over Insiber.com

Wij bieden eersteklas software en deskundigheid om onze partners en klanten te beschermen tegen cyberdreigingen en te zorgen dat ze verzekerd zijn tegen risico's.

https://insiber.com

Contactpersoon: Guido van Nispen CEO en medeoprichter
Email: guido@insiber.com

 

Q&A - FAQ

V1: Wat is MKB-CyberControl?

A1: MKB-CyberControl is een platform ontworpen om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) een mensgerichte benadering van cybersecurity te bieden. Het richt zich op onderwijs, empowerment en betrokkenheid van werknemers om de cybersecuritypraktijken te verbeteren en het risico op cyberincidenten te verminderen.

V2: Wie zou MKB-CyberControl moeten gebruiken?

A2: MKB-CyberControl is ideaal voor bedrijven die aan de volgende criteria voldoen:

- Minstens 20 voltijdse werknemers hebben en meer dan 1 miljoen in omzet genereren. Dit omdat de grootte en het type operaties invloed hebben op de behoefte aan cyberverzekering.

- Beschikken over een toegewijd IT-team met ten minste drie leden, of gebruikmaken van een externe IT-dienstverlener. Dit is cruciaal voor het actief beheren van cyber-risico's.

- Nieuw zijn met cyberverzekeringen of op zoek zijn naar uitgebreidere dekking. De dienst richt zich op bedrijven die bezig zijn met het verbeteren van hun cyber-risicobeheerstrategieën.

Deze criteria zorgen ervoor dat bedrijven die cyberverzekeringen zoeken via MKB-CyberControl over de noodzakelijke middelen en schaal beschikken om cyberdreigingen effectief te beheren.

V3: Waarom is MKB-CyberControl ontwikkeld?

A3: Het platform is ontwikkeld als reactie op het groeiende aantal cyberdreigingen en het besef dat veel cyberincidenten te wijten zijn aan menselijke fouten. Door zich te richten op het menselijke aspect van cybersecurity, streeft MKB-CyberControl ernaar deze uitdagingen aan te pakken en een veerkrachtiger digitaal milieu voor KMO's te bevorderen.

V4: Wie zitten er achter het initiatief van MKB-CyberControl?

A4: MKB-CyberControl is een samenwerkingsinitiatief tussen Mangotree Insurance, Insiber.com, en TT3P, die hun expertise combineren om een uitgebreide cybersecurity-oplossing voor KMO's te creëren.

V5: Hoe helpt MKB-CyberControl KMO's?

A5: Het platform biedt KMO's tools voor risicoanalyse, taaktoewijzing, een kenniscentrum, toegang tot experts, en monitoring van Cyber verzekering. Deze functies zijn ontworpen om bedrijven te helpen kwetsbaarheden te identificeren, cyber-risico's efficiënt te beheren, en te voldoen aan hun cyberverzekeringspolissen.

V6: Wat maakt MKB-CyberControl uniek?

A6: Wat het onderscheidt is de op mensen gerichte aanpak, met de nadruk op het opleiden en machtigen van werknemers binnen een organisatie. Het is in lijn met ISO 27001-normen, waardoor de cybersecuritypraktijken van KMO's voldoen aan internationaal erkende beste praktijken.

V7: Hoe kunnen bedrijven meer leren of zich aanmelden voor MKB-CyberControl?

A7: Voor meer informatie of om je aan te melden, kunnen bedrijven de website van MKB-CyberControl bezoeken op https://cybercontrol.expert.

V8: Wat vinden de samenwerkende partners van cyberbewustzijn?

A8: De samenwerkende partners geloven dat effectieve cybersecurity net zozeer over mensen gaat als over technologie. Ze benadrukken het belang van het ontwikkelen van een sterke cyberbewustzijnscultuur binnen bedrijven, om ervoor te zorgen dat ze niet alleen technologisch voorbereid zijn, maar ook proactief in hun aanpak om cyber-risico's te beheren.

V9: Hoe stemt MKB-CyberControl af op cyberverzekeringspolissen?

A9: Het platform helpt bedrijven hun digitale verdedigingsstrategieën af te stemmen op hun cyberverzekeringspolissen. Dit zorgt ervoor dat KMO's voldoen aan de verzekeringsvereisten en adequaat beschermd zijn tegen cyberdreigingen, waardoor de kloof in cyberbescherming wordt aangepakt.

V10: Hoe wordt de prijs voor MKB-CyberControl bepaald?

A10: De prijsstelling voor MKB-CyberControl is gebaseerd op drie sleutelcomponenten: cyberverzekering, cybersecurity managementtools, en adviesondersteuning die aansluit bij de cyberverzekering. De kosten variëren afhankelijk van de grootte van de organisatie en het niveau van expertise.

V11: Kunnen kleinere KMO's ook profiteren van MKB-CyberControl?

A11: Ja, kleinere KMO's kunnen ook profiteren van MKB-CyberControl. Hoewel kleinere bedrijven mogelijk extra adviesondersteuning nodig hebben, omvat de dienst advies dat kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke KMO.

V12: Waarom is een Dubbele Cyber Indicator essentieel op Insiber.com?

A12: In de huidige complexe cyberdreigingsomgeving is alleen vertrouwen op verzekeringsbescherming onvoldoende. Daarom heeft Insiber.com twee belangrijke metrics geïntroduceerd: de Verzekeringsbeschermingsindicator en de Algemene Cybersecurity Indicator. De noodzaak voor beide komt voort uit:

- Aanvallen van staatsactoren en terrorisme: Traditionele verzekeringen dekken mogelijk geen schade van deze geavanceerde aanvallen, waardoor een sterke cybersecurityhouding naast verzekering noodzakelijk is.

- Retroactieve Datalimieten: Verzekeringen sluiten vaak incidenten uit voor een bepaalde datum. Een uitgebreide cybersecurityaanpak vermindert niet-gedekte risico's.

- Uitsluitingen voor Oorlog en Terrorisme: Veel polissen sluiten verliezen uit door oorlog of terrorisme, waardoor significante kwetsbaarheden overblijven als men alleen op verzekering vertrouwt.

De Verzekeringsbeschermingsindicator verduidelijkt de reikwijdte en beperkingen van de dekking, terwijl de Algemene Cybersecurity Indicator de verdediging van een organisatie tegen cyberdreigingen beoordeelt. Samen zorgen ze voor een meer afgeronde risicobeheerstrategie.

V13: Waarom zijn verzekeraars geïnteresseerd in het aansluiten bij dit gecombineerde voorstel?

A13: Het gezamenlijke voorstel helpt KMO's hun cyberbeschermingsniveau te verhogen, waardoor ze beter voorbereid zijn op het afsluiten van een cyberverzekering. Op hun beurt dragen beter beschermde klanten minder risico's voor de portefeuille van de verzekeraar.

V14: Ik ben een makelaar. Waarom zou ik mijn klant adviseren om deze dienst te gebruiken?

A14: Er zijn talloze redenen voor een makelaar om te adviseren over risicobeheer. Over het algemeen wordt het onderwerp cybersecurity vaak als complex beschouwd. De diensten leiden een klant door het landschap van hedendaagse risico's. Daarnaast wordt een klant een volledige set van controlemmaatregelen aangeboden om zijn activa te beschermen. Onderscheidend voor een makelaar is de monitoring van de vereisten van een cyberverzekeringspolis. Zowel risicobeheer als ondersteuning bij het monitoren van de geldigheid van een polis creëert waarde voor uw klant.

V15: Moet ik mijn verzekeraar informeren over het feit dat ik actief mijn cyber-risico's beheer?

A15: Je bent niet verplicht om dit te doen, maar het is zeker wijs om je verzekeraar te betrekken bij de voortgang van je cyberbeheerinspanningen. Ook wanneer, ondanks al je verzachtende inspanningen, er een cyberincident plaatsvindt, zullen de vastgelegde activa en maatregelen de effectiviteit van het incidentbeheer door je verzekeraar ondersteunen.

V16: Ik heb al een cyberverzekeringspolis. Ik voel me beschermd. Waarom zou ik me druk maken om extra administratie, tijd en energie?

A16: Gefeliciteerd! Verzekering kan een belangrijk hulpmiddel zijn in je algehele strategie voor cyber-risicobeheer. Verzekeringen zijn repressief, wat betekent dat ze actief worden na een incident met krachtige diensten voor verliesreductie. Toch toont data aan dat bedrijven die een datalek ervaren, 60% kans hebben om na een jaar te falen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door langdurige reputatie-effecten. MKB-CyberControl betekent preventie in plaats van repressie. En MKB-CyberControl betekent voortdurende afstemming met steeds veranderende risico's. Dit beschermt je reputatie en activa.

V17: Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Mijn volledige en gedetailleerde beveiligingsplan staat in jullie kader.

A17: Alleen jij en de gebruiker die je zelf toewijst, kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zijn opgeslagen in MKB-CyberControl. Noch Insiber.com (personeel) noch je makelaar noch je verzekeraar hebben toegang tot deze gegevens. Dit betekent dat je de informatie naar iedereen van belang controleert. Bijvoorbeeld: je dashboard toont een misalignatie met je verzekeringsvereisten. Natuurlijk is het raadzaam om je makelaar te informeren als deze misalignatie niet kan worden verholpen. Of als je een onbeschermde maatregel vindt betreffende een van je IT-leveranciers. Het hulpmiddel kan je verzoek aan je IT-leverancier ondersteunen.