TT3P is cyber security partner van Goede Doelen Nederland

14 oktober 2022

Cyber Security

Branchevereniging Goede Doelen Nederland is een inkoopsamenwerking aangegaan met The Trusted Third Party (TT3P), specialist in cybersecurity diensten. TT3P helpt organisaties met het optimaal inrichten van informatiebeveiliging op het vlak van techniek, beleid, organisatie en mens. Zo kan het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data door onbevoegde derden aanmerkelijk worden verkleind.

Patrick Jordens, mede oprichter van TT3P, is trots op de samenwerking. Deze sector heeft een speciale plaats in ons hart en kenmerkt zich door een grote diversiteit in maatschappelijk relevante doelstellingen en activiteiten. Tegelijkertijd is informatiebeveiliging in het algemeen en cybersecurity in het bijzonder vaak nog onderbelicht. Ransomware vormt een hardnekkig probleem voor organisaties en donateurvertrouwen is juist een groot goed. We zijn blij dat we daar een positieve bijdrage aan mogen leveren.”

TT3P heeft oplossingen en ondersteuning beschikbaar voor zowel grote als kleine organisaties en is goed bekend met de bedrijfsvoering van goede doelen. Een organisatie kan bijvoorbeeld kiezen voor de  flexibele inzet van een cybersecurity specialist, een cybersecurity scan of security awareness trainingen. “Cyber security bouw je op vanaf de basis en is gebaseerd op beleid. Organisaties moeten zelf regie voeren en van cyber security chefsache maken. Daar geven de dreigingen in het huidige security landschap echt alle aanleiding voor. Wij kunnen ze hier uitstekend in begeleiden.

Op de website van Goede Doelen Nederland staan alle details over de samenwerking vermeld. Leden genieten aantrekkelijke kortingen en hebben alle mogelijkheden om snel met hun cyber security beleid aan de slag te gaan.