TT3P treedt toe tot Cyberveilig Nederland

14 oktober 2022

Cyber Security

Cyberveilig Nederland is de belangenvereniging van de cybersecurity sector. Het doel van de organisatie is om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecuritysector te verhogen. Leden moeten voldoen aan de vereisten voor het leveren van hun specifieke dienstverlening en conformeren zich aan de gedragscode van Cyberveilig Nederland.

Michael Bijtenhoorn, CTO van TT3P: Wij zijn blij met ons lidmaatschap en willen ons ook graag mengen in de sectorale discussie over de kwaliteit van dienstverlening in de sector. Cyberveilig Nederland zet zich in voor het vergroten van kwaliteit en transparantie. Wij zien nogal wat blokkades voor organisaties om gestructureerd aan cyber security te werken. Dat heeft te maken met onderschatting  van het probleem, maar ook met de opstelling van de sector. Angst is een slechte raadgever en het jargon schrikt af om gestructureerd aan cyber security te werken. Dat moet de sector echt nog verbeteren.

Cyberveilig Nederland stelt leden in staat om onderling kennis te delen en als eerste op de hoogte te zijn van de laatste en meest actuele dreigingen op het gebied van digitale veiligheid.