Cyberverzekeringen stuk duurder door ransomware

5 mei 2022

Cyber Verzekering

Ook in 2022 blijft de cyberverzekeringsmarkt hoogst uitdagend. Zo verwacht Aon voor de eerste helft van dit jaar prijsstijgingen, met in de tweede helft kans op lichte stabilisatie. De toename van ransomware-aanvallen zorgt er namelijk voor dat het acceptatieproces van cyberverzekeraars uitvoeriger én arbeidsintensiever is geworden vergeleken met voorgaande jaren.

Dit blijkt uit het 2022 Errors & Omissions and Cyber Market Review rapport van Aon. Hierin analyseert Aon onder andere verlies- en prijstrends en structurele veranderingen op het gebied van cyberverzekeringen en beroepsaansprakelijkheid.

Stijging cyberclaims
Uit het rapport blijkt dat het aantal claims op cyberverzekeringen sinds 2018 enorm gestegen is. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toename in ransomware-aanvallen, die vanaf het begin van 2019 tot het eind van 2021 met drie keer zoveel toenamen. Uit het onderzoek bleek ook dat de gemiddelde duur van bedrijfsonderbreking 22 dagen bedraagt bij een ransomware-incident én dat bedrijfsstilstandsschade de voornaamste schadecomponent is.

Premiestijging tot wel 250%
Bovenstaande ontwikkelingen beïnvloeden het prijsniveau van cyberverzekeringen. In december 2021 was de gemiddelde premiestijging 137,3 procent op jaarbasis. Vervolgens benoemt Aon dat er voor klanten in het mid-marktsegment over 2021 zelfs een premiestijging zichtbaar was van 250%. De verwachting is dat in de eerste helft van 2022 deze stijgingen nog aanhouden en dat erna een stabilisatie zal volgen. Dit is een logisch gevolg van het handelen van cyberverzekeraars, volgens Marie-Louise de Smit, cyber broking director bij Aon.

Uitvoerig acceptatieproces cyberverzekeringen
Het acceptatieproces van claims bestaat voornamelijk uit meer en uitgebreidere vragen, rondom onder andere ransomware en recent gevonden kwetsbaarheden. Verzekeraars wensen soms zelfs niet eens een offerte voor cyberverzekering uit te brengen, als beantwoording van de vragen niet een bepaald cybervolwassenheidsniveau weergeeft. Volgens de Smit worden aanvraagformulieren op alle fronten uitgebreider, maar ook diepgaander.

Cyberbewustheid verandert
De Smit ziet ook zeker een verandering in hoe organisaties kijken naar hun cyberverzekering als gevolg van de toename in cyberincidenten. "Je merkt daadwerkelijk een omslag waarbij bedrijven of organisaties de premie die zij betalen echt gaan afzetten tegen het gigantische risico wat ze lopen bij een cyberincident. Dat is ook mede het gevolg van de strengere acceptatie door verzekeraars."

Meer lezen? Ga naar Beveiligingnieuws