Datalekken in Nederland: Minder meldingen, grotere gevolgen

9 juni 2023

Datalekken

Hoe kunt u de risico's op datalekken verkleinen? Neem contact met ons op en wij helpen u.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het afgelopen jaar minder meldingen van datalekken ontvangen, maar benadrukt dat de impact van deze datalekken wel steeds groter wordt. AP-bestuursvoorzitter Aleid Wolfsen waarschuwt dat alle Nederlanders ervan uit moeten gaan dat hun gegevens zijn gelekt of dat dit in de toekomst kan gebeuren.

Het jaarverslag van de AP toont aan dat het aantal privacyklachten en datalekmeldingen aanzienlijk is afgenomen. Er waren in totaal 12.486 klachten en 21.151 meldingen. Dit komt neer op een daling van 31 en 15 procent. De AP schrijft deze daling grotendeels toe aan haar eigen optreden. Vanwege capaciteitsproblemen heeft de AP namelijk maatregelen genomen om de instroom van klachten te beperken.

Volgens Wolfsen is het aantal datalekmeldingen de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven, maar is het aantal slachtoffers wel toegenomen. Dit komt doordat steeds meer mensen getroffen worden bij een datalek. Neem de zorgsector bijvoorbeeld. Onlangs zijn de medische gegevens van wederom 900.000 mensen op straat beland.

Wolfsen benadrukt dat datalekken een aanhoudend probleem zijn en roept iedereen op om serieus werk te maken van de bescherming van persoonsgegevens. Hij merkt op dat mensen zich steeds meer bewust worden van de impact van een datalek, maar dat er nog steeds ruimte is voor verbetering. Mensen zijn vaak 'te naïef' als het gaat om het beheer van persoonsgegevens en geven deze te makkelijk af. Daarnaast zijn ze onvoldoende bezorgd over beveiliging, aldus Wolfsen.

Er zijn verschillende en aanzienlijk gemakkelijke tips om een kans op een datalek te verkleinen. Gebruik bijvoorbeeld niet hetzelfde wachtwoord voor meerdere online diensten en schakel tweefactorauthenticatie in, adviseert de AP.

Lees het volledige artikel via VPNGids.