AP onderbelicht in de aanpak van cybersecurity

13 oktober 2023

Security Awareness

Een solide bescherming van persoonsgegevens vormt de ruggengraat van de digitale veiligheid in Nederland. Desondanks lijkt deze cruciale schakel vaak over het hoofd te worden gezien in maatschappelijke discussies en beleidsstukken. Met andere woorden, persoonsgegevens worden vaak als een 'witte vlek' beschouwd in de aanpak van cybersecurity. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) benadrukt dat cybersecurity, informatiebeveiliging en privacy onmisbare elementen zijn voor digitale veiligheid.

Op 29 juni hield de Kamercommissie Digitale Zaken een debat over veiligheid en cybersecurity. Opmerkelijk genoeg krijgt de bescherming van persoonsgegevens hierin niet de aandacht die het verdient. De AP vraagt de Kamerleden in Den Haag om actie te ondernemen.

  1. Wanneer cybersecurity en informatiebeveiliging het onderwerp van gesprek zijn, dienen persoonsgegevens nadrukkelijk te worden genoemd. Een goede beveiliging van persoonsgegevens vormt namelijk de essentiële basis voor digitale veiligheid en privacy.
  2. Persoonsgegevens beschermen is belangrijk in de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2).
  3. Zorg dat de AP genoeg geld heeft om haar rol in cybersecurity en online veiligheid te vervullen. Dit kan worden bereikt door een deel van de 111 miljoen euro die voor cybersecurity beschikbaar is, structureel aan de AP toe te wijzen.

Lees het volledige position paper over cybersecurity hier.

Digitale Veiligheid

Online fraude met persoonsgegevens wordt steeds aantrekkelijker als verdienmodel. Criminelen willen persoonsgegevens stelen via cyberaanvallen en inbreuken op digitale systemen. Helaas schiet de online beveiliging van zowel grote als kleine organisaties vaak tekort.

Deze problemen hebben grote gevolgen voor onze online veiligheid. Ze hebben ook grote gevolgen voor bedrijven en organisaties. Vooral mensen wiens persoonlijke gegevens gestolen worden door criminelen worden hierin getroffen.

De AP draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens, zelfs in het cyberdomein. Immers, bijna geen enkele cyberhack blijft vrij van risico's en de diefstal van persoonsgegevens. Het is dan ook van groot belang dat de bescherming van deze gegevens een centrale plaats inneemt in de bredere aanpak van cybersecurity.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

AP van cruciaal belang

De groeiende aantrekkelijkheid van online fraude met persoonsgegevens als verdienmodel vormt een serieuze bedreiging voor individuen en organisaties in Nederland. De verantwoordelijkheid van de Autoriteit Persoonsgegevens is van cruciaal belang in dit tijdperk van toenemende digitale bedreigingen. In vrijwel iedere cyberaanval zijn persoonsgegevens in gevaar en de diefstal ervan kan enorme gevolgen hebben. Daarom is het van essentieel belang dat de bescherming van persoonsgegevens een centrale plaats inneemt in de bredere aanpak van cybersecurity. De AP speelt hier een cruciale rol in. Samenwerking tussen overheid, bedrijven én individuen is enorm belangrijk om de digitale veiligheid in Nederland te waarborgen en te verbeteren.

Over TT3P

The Trusted Third Party (TT3P) biedt praktisch advies voor cybersecurity en biedt hulp door middel van de flexibele inzet van cybersecurity-specialisten. Hiermee kan voor elk type organisatie het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data voor onbevoegde derden aanmerkelijk worden verkleind. Toets uw cyberweerbaarheid, download onze brochures of neem contact met ons op voor vragen.