Een revolutie in digitale veiligheid: de impact van de NIS 2.0-richtlijn

10 december 2023

Wetgeving

Er is onlangs een nieuwe set regels ontworpen door de Europese Unie om de digitale veiligheid en weerbaarheid van organisaties te versterken: de NIS 2.0-richtlijn. Met focus op registratie, beveiligingsmaatregelen, incidentrapportage en ondersteuning van het Computer Security Incident Response Team, speelt deze richtlijn een cruciale rol in de nieuwe digitale wereld.

Wat is NIS 2.0?

NIS 2.0 is een nieuwe set regels van de Europese Unie die bedoeld is om de digitale veiligheid en weerbaarheid van organisaties te verbeteren. Het richt zich op verschillende aspecten zoals het registreren van organisaties, het nemen van beveiligingsmaatregelen, het melden van digitale incidenten en het ondersteunen van een speciaal team voor digitale incidenten, het Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Waarom is de richtlijn zo belangrijk?

In onze steeds meer digitale wereld is het cruciaal om onze digitale systemen, processen en nieuwe technologieën veilig te houden. NIS 2.0 helpt organisaties om zich beter voor te bereiden op en te beschermen tegen digitale dreigingen. Het zorgt ervoor dat er overal in de Europese Unie dezelfde sterke maatregelen worden genomen.

Wat verandert er?

NIS 2.0 breidt de reikwijdte uit naar meer sectoren en organisaties, wat betekent dat meer bedrijven en instellingen de regels moeten volgen. Het legt ook meer nadruk op het nemen van verantwoordelijkheid op bestuursniveau en het zorgen voor goede digitale hygiëne binnen organisaties.

Hoe wordt het geïmplementeerd?

Het proces om NIS 2.0 in te voeren is complex en vereist samenwerking tussen verschillende organisaties en de overheid. Het doel is om het wetsvoorstel en de bijbehorende regelgeving eind 2024 af te ronden. Gedurende dit proces zullen updates en wijzigingen snel worden gecommuniceerd om organisaties te helpen zich aan te passen.

Wat betekent dit voor organisaties?

Organisaties moeten zich bewust zijn van de nieuwe eisen en zich voorbereiden op de veranderingen. Ze moeten samenwerken met hun leveranciers om ervoor te zorgen dat alle digitale systemen en processen veilig zijn. Bestuurders en leiders binnen organisaties moeten actief betrokken zijn bij de manier waarop hun digitale veiligheid gewaarborgd wordt en ze moeten bereid zijn om de nodige maatregelen te nemen om hun organisaties zo goed mogelijk te beschermen.

Over TT3P

The Trusted Third Party biedt praktisch advies voor cybersecurity en biedt hulp door middel van de flexibele inzet van cybersecurityspecialisten. Hiermee kan voor elk type organisatie het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data door onbevoegde derden aanmerkelijk worden verkleind en daarmee de digitale weerbaarheid worden vergroot. Toets uw cyberweerbaarheid, download onze brochures of neem contact met ons op voor vragen.