NIS2-deadline nadert: is uw organisatie voorbereid?

24 mei 2024

Wetgeving

Duizenden organisaties dreigen belangrijke klanten en omzet te verliezen door gebrek aan kennis over de nieuwe Europese cybersecurityrichtlijn, NIS2. Dit waarschuwen 63 verschillende branche- en koepelorganisaties. Onder de vlag van Samen Digitaal Veilig (SDV) bundelen zij hun krachten om organisaties te helpen voldoen aan de richtlijn en zich te wapenen tegen cyberaanvallen.

Wat is de NIS-2 richtlijn?

NIS2, de richtlijn die in oktober van kracht wordt, beoogt vitale sectoren in Europa te beschermen tegen cyberdreigingen. De richtlijn verplicht organisaties en hun toeleveranciers om digitale veiligheidsnormen te handhaven. Niet-naleving kan leiden tot het verlies van belangrijke klanten, aangezien organisaties onder de richtlijn ook verantwoordelijk zijn voor de cybersecurity van hun hele toeleveringsketen.

De tijd dringt: deadline in oktober

Initiatieven zoals SDV benadrukken het belang van tijdige voorbereiding op de NIS2-richtlijn in oktober. Dit is met name cruciaal gezien het strengere handhavingsbeleid in landen als Duitsland, waar niet-naleving aanzienlijke boetes kan opleveren. Het gezamenlijke doel is om een veiligere digitale omgeving te creëren voor voor organisaties en belanghebbenden, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de Europese normen cybersecurity.

Waarom proactief handelen essentieel is

Naast de waarschuwing voor de potentiële gevolgen van niet-naleving, benadrukt SDV ook het belang van proactieve actie. Door nu al samen te werken en de nodige stappen te zetten om de cybersecurity op orde te krijgen, kunnen organisaties de risico's van cyberaanvallen verkleinen en zich beter wapenen voor de toekomst. Wacht niet tot het laatste moment, maar werk nu aan het versterken van uw digitale beveiliging!

Toenemende cyberdreigingen: noodzaak voor actie

Het initiatief wijst daarnaast op de toenemende cyberdreigingen wereldwijd. Zowel de frequentie als de complexiteit van cyberaanvallen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit onderstreept de dringende noodzaak voor organisaties om hun cybersecurity-maatregelen te versterken. Voldoen aan wet- en regelgeving is niet langer voldoende.

NIS2: meer dan een wettelijke verplichting

De introductie van de NIS2-richtlijn vormt niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een kans voor organisaties om hun veerkracht tegen cyberaanvallen te vergroten en hun concurrentiepositie te versterken in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.

Over TT3P

The Trusted Third Party biedt praktisch advies voor cybersecurity en flexibele inzet van cybersecurityspecialisten. We helpen organisaties van elk type om het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, datadiefstal en onbevoegde toegang te verkleinen en hun digitale weerbaarheid te vergroten. Neem contact met ons op via info@tt3p.nl of 088 38 38 38 3.