NIS2 wetgeving: Alles over de nieuwe cybersecurity regels

Introductie:

De NIS2 (Network and Information Security 2) wetgeving is een nieuwe Europese richtlijn die cybersecurity voor essentiële diensten in de hele EU verbetert. De richtlijn gaat van kracht op 17 oktober 2024 en heeft belangrijke gevolgen voor onder meer alle MKB-bedrijven die onder de reikwijdte vallen.

In deze blogpost:

 • Wat is de NIS2 wetgeving?
 • Voor wie is de NIS2 wetgeving relevant?
 • Welke eisen stelt de NIS2 wetgeving?
 • Wat zijn de sancties bij niet-naleving?
 • Hoe kan uw MKB-bedrijf voldoen aan de NIS2 wetgeving?
 • Download de NIS2 richtlijn (NL)

Bereid u voor op de NIS2 wetgeving en laat TT3P u hierbij helpen! Neem contact met ons op via info@tt3p.nl of 088 – 38 38 38 3.

Lees meer

Wat is de NIS2 wetgeving?

De NIS2 wetgeving is de opvolger van de NIS (Network and Information Security) richtlijn uit 2016. De herziene richtlijn beoogt een hoger niveau van cybersecurity te realiseren door:

 • Uitbreiding van de reikwijdte: Meer sectoren en organisaties vallen nu onder de NIS2 wetgeving, inclusief digitale dienstverleners (zoals cloud providers) en MKB-bedrijven die essentiële diensten leveren.
 • Verhoogde beveiligingsverplichtingen: Organisaties moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om hun IT-systemen te beschermen tegen cyberaanvallen.
 • Nadruk op preventie: De richtlijn focust op preventie van cyberincidenten, met verplichte risicobeoordelingen en incidentenmeldingen.
 • Gezamenlijke Europese aanpak: De NIS2 wetgeving bevordert samenwerking tussen EU-lidstaten en instanties om cyberdreigingen te bestrijden.

Voor wie is de NIS2 wetgeving relevant?

De NIS2 wetgeving is relevant voor:

 • Operators of Essential Services (OES): Organisaties die kritieke infrastructuur beheren, zoals energiebedrijven, waterbedrijven, transportbedrijven en zorginstellingen.
 • Digital Service Providers (DSP): Organisaties die digitale diensten leveren, zoals cloud providers, online marktplaatsen, zoekmachines en sociale mediaplatforms.
 • MKB-bedrijven die essentiële diensten leveren: Ook kleine en middelgrote bedrijven die onder de definitie van OES vallen, zijn verplicht om te voldoen aan de NIS2 wetgeving.

Welke eisen stelt de NIS2 wetgeving?

De NIS2 wetgeving stelt een aantal eisen aan organisaties die onder de reikwijdte vallen, waaronder:

 • Uitvoeren van risicobeoordelingen: Organisaties moeten periodiek risicobeoordelingen uitvoeren om hun IT-systemen te identificeren en te bepalen welke kwetsbaarheden er zijn.
 • Implementeren van beveiligingsmaatregelen: Organisaties moeten passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om de risico's te beperken, zoals toegangscontrole, encryptie, monitoring en security awareness training voor medewerkers.
 • Melden van cyberincidenten: Organisaties die een significante cyberaanval ervaren, zijn verplicht om dit te melden bij de bevoegde autoriteiten.
 • Samenwerking met autoriteiten: Organisaties moeten samenwerken met de bevoegde autoriteiten om cyberdreigingen te bestrijden en incidenten te onderzoeken.

Wat zijn de sancties bij niet-naleving?

De sancties bij niet-naleving van de NIS2 wetgeving kunnen aanzienlijk zijn. Boetes kunnen oplopen tot €10 miljoen of 2% van de wereldwijde jaaromzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

Hoe kan uw MKB-bedrijf voldoen aan de NIS2 wetgeving?

Er zijn verschillende stappen die uw MKB-bedrijf kan nemen om te voldoen aan de NIS2 wetgeving:

 • Bepaal of uw bedrijf onder de reikwijdte valt.
 • Voer een risicobeoordeling uit van uw IT-systemen.
 • Implementeer passende beveiligingsmaatregelen.
 • Ontwikkel een plan voor incidentenmelding.
 • Train uw medewerkers in cybersecurity.
 • Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake de NIS2 wetgeving.

Download de NIS2 richtlijn (NL):

U kunt hier de NIS2 richtlijn in het Nederlands downloaden.

Conclusie:

De NIS2 wetgeving is een belangrijke stap voorwaarts in het versterken van de cybersecurity in Europa.

Bereid u voor op de NIS2 wetgeving en laat TT3P u hierbij helpen! Neem contact met ons op via info@tt3p.nl of 088 – 38 38 38 3.