Scans & audits

Krijg inzicht in uw informatiebeveiliging

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Wat zijn Cyber Security Scans & Audits?

Als we het hebben over data, zijn privacy en security zeer belangrijk. Met een Cybersecurity Scan of een Cybersecurity Audit inventariseren en evalueren wij voor u alle mogelijke risico's die uw organisatie met uw data loopt. Hierbij onderzoeken wij de technische en organisatorische maatregelen die uw organisatie heeft ingericht en adviseren wij vervolgens over beheersmaatregelen die u zou kunnen inrichten om beveiligingsproblemen te voorkomen.

Wat is een Risico-Inventarisatie?

Bij een risico inventarisatie worden de interne en/of externe risicofactoren van een organisatie in kaart gebracht. Per bedreiging voor de informatiebeveiliging wordt geinventariseerd hoe groot de kans is dat het risico werkelijkheid wordt en welke consequenties dat zou hebben. Vervolgens worden de beheersmaatregelen om de risico’s te beperken bepaald.

Waarom een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uitvoeren?

Vaak wordt er vanuit gegaan dat de cyber beveiligingsoplossingen binnen organisaties kunnen worden onderhouden en beheerd met behulp van standaard risicoanalyses. Deze aanname kan echter organisatorische problemen veroorzaken, omdat de snelle ontwikkeling van technologie en het gebruik ervan in het bedrijfsleven een standaard risicoanalyse overstijgt. Een cyber security beoordeling, een zogenaamde Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), op het gebied van informatiebeveiliging bij uw organisatie is een belangrijke methode om te bepalen hoe en waarom u een bepaalde technologie binnen uw organisatie gebruikt en met welke risico's voor security en privacy.

TT3P kan voor u een RI&E uitvoeren in de vorm van een Cyber Security Scan of een Cyber Security Audit.

Wie zijn onze partners?

  • Cyberveilg Nederland
  • Goede Doelen Nederland
  • DMCC Nederland
  • MKB Rotterdam Rijnmond
  • MKB Westland
  • DongIT
  • SVA
  • Veza
  • Mangotree
  • Buro Nomden