Wat is een SOC?

En moet mijn organisatie er één hebben?

De digitale wereld is een snel veranderend speelveld. De groeiende hoeveelheid gegevens en toenemende complexiteit van cyberdreigingen stellen vereisten aan de beveiliging van organisaties. Een belangrijke oplossing om deze dreigingen het hoofd te bieden is het opzetten van een Security Operations Center (SOC).

Lees meer

Wat is een Security Operations Center (SOC)?

Een Security Operations Center (SOC) is een centraal punt of team binnen een organisatie dat verantwoordelijk is voor het detecteren, analyseren en reageren op cyberdreigingen en beveiligingsincidenten. Het SOC verzamelt gegevens van verschillende bronnen, zoals firewalls, intrusion detection systems en endpoint security-tools, om een ​​holistisch beeld te krijgen van de beveiliging van een organisatie. Deze gegevens worden gebruikt om te detecteren en te reageren op incidenten, en om de beveiliging van de organisatie te verbeteren. Een SOC kan ook adviseren over beveiligingsmaatregelen en -procedures, en kan incidenten rapporteren aan relevante instanties zoals de politie.

Waarom is het belangrijk om een SOC te hebben?

Het hebben van afdoende beheersmaatregelen is tegenwoordig natuurlijk een must. Maar kijken naar het resultaat van de beheersmaatregelen is net zo belangrijk. Als blijkt dat maatregeln niet doen wat ze zouden moeten doen en/of niet afdoende zijn, wil je dit zo snel mogelijk weten en hierop actie ondernemen voordat het te laat is. Dit doe je door bijvoorbeeld continu te scannen op kwetsbaarheden en door auditlogs (logboeken) te analyseren. Deze activiteiten zijn die van een Security Operations Center (SOC),

Heeft mijn organisatie een SOC nodig?

Veel verschillende soorten organisaties kunnen een SOC inzetten voor cybersecurity, waaronder:

 • Bedrijven: Commerciële bedrijven, vooral grotere ondernemingen, zetten SOC's in om hun netwerk- en informatiebeveiliging te bewaken en te verbeteren.
 • Goede Doelen / NGO’s: Goede doelen zetten een SOC vanwege de kosten minder vaak in, alhoewel het voor dit type organisatie ook erg goed kan werken. Het is eigenlijk voorbehouden aan grotere goede doelen en NGO’s, die een professionele cybersecurity inrichting hebben om voor hun moverende redenen.
 • Overheidsinstellingen: Overheidsinstellingen, zoals defensie- en veiligheidsorganisaties, zetten vaak SOC's in om hun geclassificeerde systemen en informatie te beschermen.
 • Financiële instellingen: Financiële instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, zetten vaak SOC's in om hun financiële gegevens en transacties te beschermen.
 • Gezondheidszorg: Veel gezondheidszorgorganisaties zetten SOC's in om hun patiëntengegevens te beschermen en te voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming.
 • Educatie: Ook onderwijsinstellingen zetten vaak SOC's in om hun studenten- en personeelsgegevens te beschermen.
 • Dienstverleners: Veel dienstverleners, zoals Managed Security Service Provider (MSSP's), zetten SOC's in om hun klanten te helpen bij het beveiligen van hun netwerken en gegevens.

Waarom zetten kleinere organisaties vaak geen SOC in?

Er zijn verschillende redenen waarom kleinere organisaties geen SOC inzetten voor cybersecurity:

 • Kosten: Een SOC opzetten en onderhouden is vaak duur, vooral voor kleinere organisaties die minder middelen hebben. Het vereist specifieke hardware, software en personeel dat gespecialiseerd is in cybersecurity.
 • Complexiteit: Een SOC opzetten en onderhouden is vaak complex en vereist een goede kennis van cybersecurity en technologie. Kleinere organisaties hebben vaak niet de juiste mensen in huis om dit op te zetten en te onderhouden.
 • Beperktere risico's: Kleinere organisaties hebben vaak minder gegevens en denken daarmee geen aantrekkelijke doelwitten te zijn voor cybercriminelen. Ze achten het vanwege de hoge kosten daarom minder noodzakelijk om een SOC in te zetten.
 • Gebrek aan wetgeving: In de meeste landen zijn er geen specifieke wetten of regelgeving voor SOC’s en al helemaal niet voor kleinere organisaties. De cybersecuritywetgeving schrijft overwegend überhaupt geen specifieke technische maatregelen voor.
 • Gebrek aan bewustzijn: Sommige kleinere organisaties hebben geen bewustzijn van de mogelijke cyberdreigingen of de noodzaak van een SOC, of onderschatten de risico's die ze lopen.

Het is echter wel belangrijk om te benadrukken dat ook kleinere organisaties kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen en het is aan te raden voor hen om beveiligingsmaatregelen te nemen.

Waarom is cyber security software zo kostbaar?

Er zijn verschillende redenen waarom cyber security software vaak kostbaar is:

 • Onderzoek en ontwikkeling: Het ontwikkelen van cybersecurity software vereist veel onderzoek en ontwikkeling. Er moeten veel verschillende technologieën en methoden worden geanalyseerd en geëvalueerd, en er moeten constant nieuwe updates en verbeteringen worden gemaakt om te blijven voldoen aan de steeds veranderende cyberdreigingen.
 • Specialisme: Cybersecurity software vereist vaak specifieke kennis en vaardigheden, waardoor de ontwikkeling en ondersteuning van de software duur is.
 • Licenties: Veel cybersecurity software wordt verkocht als een licentie, waarvoor eenmalige of periodieke betalingen vereist zijn.
 • Beheer en onderhoud: Het installeren en onderhouden van cybersecurity software vereist vaak specifieke technische kennis en vaardigheden, die vaak specialistisch IT-personeel vereist.
 • Certificering: Veel software moet worden gecertificeerd door de overheid of industrie-instellingen, wat extra kosten met zich meebrengt.
 • Integratie: Veel cybersecurity software moet worden geïntegreerd met bestaande systemen en infrastructuur, wat extra kosten met zich meebrengt.

De kosten van cybersecurity software wegen wel af tegen de potentiële kosten van een cyberaanval voor een organisatie, zoals schade aan reputatie, verlies van gegevens en klanten, juridische kosten, enz. Investeren in cybersecurity software is noodzakelijk voor een organisatie om zich te beschermen tegen cyberdreigingen. Hoe hoog de kosten zijn hangt af van de mate waarin de software geavanceerde oplossingen biedt en dat is vrij hoog in het geval van een SOC.

Wat is het verschil tussen SOC en managed SOC?

Een Security Operations Center (SOC) is een team binnen een organisatie dat verantwoordelijk is voor het detecteren, analyseren en reageren op beveiligingsincidenten. Een Managed Security Operations Center (MSOC) daarentegen, is een externe dienstverlener die dezelfde taken uitvoert als een SOC, maar die deze diensten aanbiedt als een beheerde service aan klanten.

Een MSOC biedt vaak een groter scala aan diensten dan een interne SOC, zoals incidentrespons, incidentdetectie, risicoanalyse, compliancebeheer en advisering. Dit kan een voordeel zijn voor organisaties die geen beveiligingsexpertise in huis hebben of geen tijd of middelen hebben om een eigen SOC te onderhouden.