Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de nieuwste cybersecuritywetgeving?

7 juni 2024

Wetgeving

Cybersecurity is een topprioriteit (of zou dit moeten zijn) voor bedrijven van alle soorten en maten. Met de toenemende dreiging van cyberaanvallen en de druk die de afgelopen jaren is toegenomen door ontwikkelingen zoals de COVID-19-epidemie, de oorlog in Oekraïne, cyberdreigingen en de gevolgen van klimaatverandering, is het essentieel om adequate maatregelen te nemen om uw gegevens en systemen te beschermen. Naast de inherente risico’s van cyberaanvallen, worden bedrijven ook geconfronteerd met een toenemend aantal wetten en voorschriften die gericht zijn op het verbeteren van de cybersecuritypraktijken.

In dit artikel bespreken we de nieuwste cybersecuritywetgeving die van invloed is op Nederlandse bedrijven en bieden we praktische stappen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf compliant is.

Belangrijkste cybersecuritywetgeving in Nederland

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De AVG is een Europese verordening die in 2018 van kracht is gegaan en die in de gehele Europese Unie van toepassing is, en de manier waarop bedrijven met persoonsgegevens omgaan reguleert. De AVG heeft een significante impact op organisaties over de hele wereld, inclusief die in Nederland. De verordening stelt strenge eisen aan de manier waarop gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt, en legt bedrijven op om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om datalekken te voorkomen.

NIS2 (Wet Cybersecurity)

NIS2 is de Nederlandse implementatie van de EU-richtlijn NIS2 (Richtlijn betreffende beveiliging van netwerken en informatiesystemen). De wet is in 2023 aangenomen en treedt in werking op 17 oktober 2024. NIS2 richt zich op kritieke sectoren, zoals energie, gezondheidszorg, water en transport, en verplicht deze sectoren om hun cybersecurityrisico’s te beheren en incidenten te melden. De richtlijn streeft naar een hogere economische weerbaarheid door de digitale en economische veerkracht van Europese lidstaten te verbeteren. Dit wordt bereikt door de cybersecurity en weerbaarheid van netwerken en informatiesystemen te versterken, met als doel een grotere Europese harmonisatie en een hoger niveau van cybersecurity onder bedrijven en organisaties in de EU.

Belang van naleving

Compliance met cybersecuritywetgeving is van cruciaal belang voor Nederlandse bedrijven om verschillende redenen:

 • Verminder het risico op cyberaanvallen: Door te voldoen aan de wettelijke eisen en specifieke regels, nemen bedrijven stappen om hun systemen en gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen.
 • Vermijd boetes en sancties: Niet-naleving van de regelgeving kan leiden tot aanzienlijke boetes en sancties, die de reputatie van een bedrijf kunnen schaden en zelfs tot de sluiting ervan kunnen leiden.
 • Verhoog het vertrouwen van klanten: Klanten verwachten dat bedrijven hun gegevens met zorg behandelen. Door te voldoen aan cybersecuritywetgeving, tonen bedrijven hun toewijding aan dataprotectie en bouwen ze vertrouwen op met hun klanten.
 • Verbeter de algemene cybersecurityhouding: Het nalevingsproces kan bedrijven helpen hun cybersecuritypraktijken te evalueren en te verbeteren, wat leidt tot een robuustere bescherming van hun digitale activa.

Stappen om te voldoen aan nationale wetgeving voor cybersecurity

Het voldoen aan cybersecuritywetgeving kan een complexe taak zijn, maar met de juiste stappen en begeleiding is het zeker haalbaar. Hier zijn enkele belangrijke stappen die Nederlandse bedrijven kunnen nemen:

 1. Bepaal de van toepassing zijnde wetgeving: Het is essentieel om te begrijpen welke cybersecuritywetgeving van toepassing is op uw bedrijf. Dit kan afhangen van uw branche, de omvang van uw bedrijf en de gegevens die u verwerkt.
 2. Voer een risicobeoordeling uit: Bepaal de cybersecurityrisico’s waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd door een grondige risicobeoordeling uit te voeren. Dit omvat het identificeren van uw waardevolle activa, het analyseren van potentiële bedreigingen en het evalueren van uw bestaande beveiligingsmaatregelen.
 3. Implementeer passende beveiligingsmaatregelen: Implementeer op basis van de risicobeoordeling passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw systemen en gegevens te beschermen. Dit kan technische maatregelen omvatten, zoals firewalls, intrusion detection systems (IDS) en encryptie, evenals organisatorische maatregelen, zoals bewustwordingstrainingen voor medewerkers, incidentenresponsplannen en beleid voor gegevensbeheer.
 4. Documenteer uw nalevingsinspanningen: Houd uitgebreide documentatie bij over uw nalevingsinspanningen, inclusief uw risicobeoordeling, de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen en uw nalevingsprocedures.
 5. Voer regelmatige audits en tests uit: Voer regelmatig audits en tests uit om de effectiviteit van uw beveiligingsmaatregelen te evalueren en om te controleren op kwetsbaarheden.
 6. Onderzoek en mitigatie van bedreigingen: Het is cruciaal om voortdurend te onderzoeken en te mitigeren tegen cybersecuritybedreigingen. Dit omvat het opsporen van strafbare feiten zoals vermeld in de Europese Richtlijn voor gegevensbescherming bij rechtshandhaving en de NIS2-richtlijn.
 7. Blijf op de hoogte van nieuwe wetgeving: Blijf op de hoogte van nieuwe wetgeving en updates van bestaande wetten. U kunt dit doen door de websites van relevante overheidsinstanties te volgen, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De overheid speelt een belangrijke rol in het verstrekken van updates en richtlijnen voor naleving.
 8. Zoek professionele hulp: Afhankelijk van de complexiteit van uw nalevingsvereisten kan het raadzaam zijn om professionele hulp te zoeken van een cybersecurity-expert of een advocaat met expertise in dataprotectie en privacyrecht.

Hulpmiddelen voor economische weerbaarheid en compliance

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar om Nederlandse bedrijven te helpen bij het voldoen aan cybersecuritywetgeving. Het is belangrijk om te benadrukken dat de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen een cruciale rol speelt in de consultatieperiode en voorbereiding van wet- en regelgeving, zoals bij de implementatie van de NIS-2 richtlijn:

 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP): De AP is de Nederlandse toezichthouder voor de AVG. De AP biedt op hun website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ een schat aan informatie over de AVG, waaronder hulpmiddelen, checklists en richtlijnen.
 • Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC): Het NCSC is een Nederlandse overheidsinstantie die zich richt op het verbeteren van de cybersecurity van Nederland. Het NCSC biedt op hun website https://english.ncsc.nl/ informatie over cybersecurityrisico’s, best practices en richtlijnen voor het implementeren van effectieve beveiligingsmaatregelen.
 • NEN-normen: NEN biedt een reeks normen die bedrijven kunnen gebruiken om hun cybersecuritypraktijken te structureren. De norm ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiligingsmanagementsystemen (ISMS). Het implementeren van een ISMS kan bedrijven helpen om hun cybersecurityrisico’s te beheersen en compliance te bereiken.

Conclusie

Het voldoen aan cybersecuritywetgeving is een voortdurend proces van het verbeteren van de weerbaarheid tegen cyberdreigingen. Door de stappen in dit artikel te volgen en gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen, kunnen Nederlandse bedrijven hun cybersecurityhouding verbeteren en hun gegevens en systemen beschermen tegen cyberaanvallen.

Disclaimer

Deze blog is bedoeld als algemene informatie en mag niet worden opgevat als juridisch advies. Raadpleeg altijd een juridisch professional voor specifieke vragen over uw nalevingsvereisten.